Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017

Äänestäminen on tärkeää. Meidän jokaisen ääni vaikuttaa siihen miten tätä kaupunkia rakennetaan. Ääni Vihreille on ääni hyvälle Helsingille.

9.4.2017 äänestivät 480 helsinkiläistä minut varavaltuutetuksi kaudelle 2017 -21. Lämmin kiitos teille kaikille! Olen kiitollinen ja sanojeni takana joka päivä!

Minun Helsinkini on kansainvälinen ja avoin. Täällä jokaisen tulee saada mahdollisuus käydä koulua, opiskella, käydä töissä ja asua turvallisesti. Minun Helsingissäni välitämme perheestä, naapurista ja muista kanssaihmisistä. Minun Helsingissäni kaupungin asukkailla on unelmia ja mahdollisuus kulkea niitä kohti.

Vaaliteemat

 

rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu.

Koulutus on yhdenvertaisen elämän peruspilareita. Helsingin tulee olla tässä suunnannäyttäjä koko maalle huolehtien jokaisen lapsen ja nuoren koulupolusta yhdenvertaisesti.

torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta. tehdään hyvinvointia lähellä ihmistä.

Palvelut tulee suunnata oikein unohtamatta yhtäkään kaupungin useista asukasryhmistä. Asumisen suunnitteleminen luoden monimuotoisia ja monipuolisia asuinalueita joissa kaikki ikä- ja kulttuuriryhmät kohtaavat, luo hyvinvointia. Palveluiden räätälöiminen yksilön tarpeisiin tekee elämästä merkityksellistä ja säästää aikaa ja varoja.

luodaan työtä ja turvaa koko suomeen.

Jokaisen oikeus kokemukseen toimeentulosta ja työnteosta on turvattava matalan kynnyksen työhönotolla. Kielitaidon ja hyvän kotoutumisen edellytyksenä on nopea integroituminen oman kaupungin rakenteisiin, opintoihin ja työelämään. Tunne omasta kaupungista lisää turvallisuutta.