Minulla on ilo ja kunnia tehdä päivittäin töitä nuorten, tulevaisuuden päättäjien kanssa. Nämä nuoret koulussa ja vastaavasti oma jälkikasvu kotona, pitävät minut asia- ja tunnetasolla vireessä. He haastavat minua elämään kuten opetan. Ja mielestäni tärkeimpiä päivittäin opettamiani asioita ovat yhdenvertaisuuden ja osallisuuden keskeinen paikka elämässämme. Päivittäin huomaan, että näiden asioiden eteen tulee tehdä töitä.

Muutama päivä sitten kävimme keskustelua vaaleista ja siitä miksi äänestäminen on tärkeää. Löysimme paljon tarttumapintaa oman vastuun kantamisesta. Siitä, miten ei voi muilta mitään odottaa ellei itse hoida omaa osuuttaan. Puhuimme siitä, miten pelottavaa on joskus ottaa kantaa vaikka kiusaajan vastustamiseksi, mutta miten hienoa se on kun oma käytös muuttaa maailmaa. Maailman muuttamiseen tarvitaan vain se oma elämä, kokonainen maailma.

Koulu on monelle lapselle ja nuorelle arjen suurin tekijä. Siellä eletään suuri osa päivästä ja siellä harjoitellaan niitä taitoja joiden avulla kohtaamme koko elämän. Puhumme paljon koulujen tilankäytöstä, digiloikasta, luokkakoosta ja rakennusten terveydestä. Kaikki nämä ovat tärkeitä asioita ja silti juuri näistä asioista emme nuorten kanssa jutelleet. Puhuimme siitä miltä kouluun ja luokkaan tuleminen aamulla tuntuu. Puhuimme siitä millaisen ilmapiirin aikuinen aamuun luo vastaanottaessaan oppilaat. Se on pienestä kiinni, kuulemma. Kun aikuisella on aikaa ja positiivisuutta juuri sinulle, kaikki alkaakin paremmmin ja kantaa pitemmälle päivään.

Aikuinen koulussa on monen ammatin edustaja. Tämän aikuisen tärkeimpiä tehtäviä on olla paikalla ja kuunnella. Opetus ja kasvatus aikuisen näkökulmasta nousevat ensimmäisenä mieleen, mutta kohtaaminen kuitenkin monen nuoren silmin on päivän suurin tekijä. Meitä aikuisia on kouluilla oltava riittävästi takaamaan päivän kohtamiset. Kun meitä aikuisia on riittävästi, meillä on myös aikaa nähdä lapsi ja nuori koko kouluvuoden läpi positiivisena oppijana, tulevaisuuteen suuntavana ainutlaatuisena yksilönä, joka toki tekee virheitä, mutta ei ole virheellinen.

Mielestäni riittävät resurssit koulutuksessa ovat juuri ihmisiä. Emme tee mitään hienoilla laitteilla, jos kukaan ei halua tai osaa niitä käyttää. Siis katse jokaiseen opettajaan, avustajaan ja oppilashuollon aikuiseen. Koulua käyvät nuoret tarvitsevat jokaisen heistä ja vielä enemmän. Suuri asia, niin pienestä kiinni.